Yakult gebruikt cookies op zijn websites voor analytische doeleinden én om uw gebruikersinstellingen en voorkeuren te onthouden voor volgende bezoeken aan onze websites. Indien u onze websites blijft bezoeken aanvaardt u het gebruik van deze cookies, zoals beschreven in onze privacyverklaring. Ok

Wat zit er in een flesje Yakult?

Yakult is een heerlijk melkdrankje dat
miljarden Lactobacillus casei Shirota
bacteriën bevat.
Dagelijks worden er wereldwijd 30
miljoen flesjes gedronken.
Ideaal om de dag te beginnen!

Neem deel aan onze activiteiten

Ontdek Yakult!