Disclaimer-OLD

Privacyverklaring

Wij respecteren uw  privacy en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, onder andere de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking zijn: Yakult Belgium NV/SA. al dan niet tezamen met Yakult Europe B.V. Yakult Belgium NV/SA is gevestigd te Brussel aan de The Crescent, Lenniksebaan 451 (B-1070).
Yakult Europe B.V. is gevestigd te
Almere aan de  Schutsluisweg 1 (1332EN).
Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van door u gedane verzoeken en in het kader van relatiebeheer. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, meedoet aan een wedstrijd of een enquête invult dan worden de gegevens die u aan ons verstrekt, verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Publiek toegankelijke informatie die u online (op sociale media, op fora, etc.) en offline (bijvoorbeeld, artikelen) achterlaat of actief verstrekt, kunnen eveneens – mits dat is toegestaan – door ons worden verwerkt. Deze informatie wordt verzameld in het kader van relatiebeheer, om uw interesses vast te leggen en om uw attitude tegenover Yakult in het bijzonder en probiotica in het algemeen te peilen. De door ons over u verzamelde gegevens worden bijgehouden in een persoonlijk profiel.

Uw gegevens worden door ons verwerkt voor direct marketingdoeleinden als u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze producten en activiteiten. Wij kunnen op basis van de informatie in uw persoonlijk profiel meer op uw (bijvoorbeeld) interesses gebaseerde informatie toesturen.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en  klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, voor analytische doeleinden en om content en advertenties op u af te stemmen, op deze website en elders. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser.

Cookies zijn geactiveerd

Cookies deactiveren

Bezoekanalyse met gebruik van analytische cookies

Via onze website wordt tevens een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google vanwege analyses die op het bezoek van onze site worden gemaakt. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en door Google opgeslagen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden op al dan niet gepersonaliseerde wijze willen informeren over de producten en activiteiten van Yakult. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekken van uw persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers (bijvoorbeeld, IT –dienstverleners, call centers, andere derde dienstverleners) waarmee wij samenwerken en/of diensten of producten aan ons leveren. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere entiteiten die deel uitmaken van de Yakult groep. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan politiediensten en /of gerechtelijke overheden verstrekken indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Inzage, correctie en gegevens verwijderen

U kunt u ons per e-mail of per brief laten weten dat u persoonsgegevens die wij over u verwerken in wilt zien. Als er in het door ons verstrekte overzicht onjuistheden zitten, dan kunt u uw gegevens door ons laten wijzigen of laten verwijderen. Ook kunt u ons kosteloos laten weten dat u niet (meer) benaderd wil worden – al dan niet op uw persoonlijke interesses gebaseerde informatie – over onze producten en actualiteiten door dit te melden via onderstaand adres:

Yakult Belgium NV/SA
The Crescent, Lenniksebaan 451
B-1070, Brussel
Belgium
Of stuur een e-mail naar info@yakult.be.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen aan de privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd.