Een muziekinstrument spelen stimuleert het taalgevoel

De een kan beter tegen een rumoerige omgeving dan de ander.

Je herkent het vast wel. Je doet alle moeite van de wereld om te luisteren naar het boeiende verhaal van je gesprekspartner, maar dat gaat moeilijk door het omgevingslawaai. Het lukt je wel, als je je maar genoeg concentreert. Ons brein heeft dan ook een ongelooflijk vermogen om de zintuiglijke waarneming te richten op relevante stimuli.

Wist je dat een muzikant in een dergelijke situatie veel minder moeite heeft (tenminste, als je geen instrument speelt)?

Het is gebleken dat het brein van een muzikant er zelfs in een lawaaierige omgeving beter in slaagt te isoleren wat de gesprekspartner zegt. De verschillende hersengebieden voor taalverwerking zijn op elkaar afgestemd. Onderzoek van Robert Zatorre en zijn collega-neurowetenschappers aan de universiteit van Montreal toont aan dat muziek spelen de taalperceptie verbetert. De onderzoekers hebben een experiment uitgevoerd met muzikanten en niet-muzikanten: beide groepen ondergingen een MRI-scan terwijl ze lettergrepen te horen kregen en met een steeds luider achtergrondlawaai om de waarneming te verstoren (tot het geluid van een stampvolle zaal). De muzikanten konden de lettergrepen beter onderscheiden dan de groep die geen instrument speelt, zo bleek. De verklaring is dat het gehoor en het hersendeel dat geluiden verwerkt beter geoefend zijn in het onderscheiden van noten die soms erg op elkaar lijken en van de verschillende instrumenten in een muziekstuk.

Een betere taalperceptie

De betere taalperceptie bij muzikanten heeft drie gevolgen voor het brein. Ten eerste horen muzikanten beter. Zelfs in een rumoerige omgeving blijft hun auditieve cortex geluiden omzetten in elektrische impulsen. Ten tweede werkt hun spraakcentrum van Broca beter. Dit hersengebied wordt automatisch geactiveerd bij mondelinge communicatie. Het is deze motorische inschakeling van de mond en de tong die ons in staat stelt om tijdens een gesprek te voorspellen welke woorden zullen volgen. Maar dat kan alleen als het centrum van Broca zijn voorspellingen doorseint naar de auditieve cortex, die hoort wat een gesprekspartner zegt. Dat leidt ons naar het derde punt: de communicatie tussen het auditieve en het motorische gebied is bij muzikanten beter, zowel binnen één hersenhelft als tussen de beide hersenhelften.

Boeiend, toch? Wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat je alles goed begrijpt op je volgende networkingbijeenkomst? Voor de gelegenheid een hoorapparaat kopen of snel je muziekcursus weer opnemen en die gitaar opduikelen die in de hoek van de kamer stof ligt te vangen?

 

bronnen:

https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/neurosciences/la-musique-ameliore-le-langage-12798.php 

https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/une-formation-musicale-facilite-le-decodage-du-langage-dans-un-environnement-bruyant-283335