Yakult gebruikt cookies op zijn websites voor analytische doeleinden én om uw gebruikersinstellingen en voorkeuren te onthouden voor volgende bezoeken aan onze websites. Indien u onze websites blijft bezoeken aanvaardt u het gebruik van deze cookies, zoals beschreven in onze privacyverklaring. Ok

Filosofie van Yakult

De filosofie van Yakult is ‘working on a healthy society‘, meewerken aan een “gezonde samenleving”. Dit houdt in dat Yakult verschillende sociale en culturele activiteiten organiseert of ondersteunt. Yakult werkt hiervoor ook samen met andere bedrijven en organisaties met eenzelfde visie.

Wij ondersteunen onder meer een educatief kinderpark en sportc

Yakult steunt reeds verschillende jaren het park Houtopia.

Houtopia is een park waar kinderen en volwassenen kennismaken met de echte waarden van het kind zijn. Yakult sprak met de directrice van Houtopia.

Mendo Club

Ook sporters drinken Yakult !
Yakult sprak met de verantwoordelijke van Volleyclub Men