Voldoende vitamine D en E, ook bij het ouder worden!

De levensverwachting blijft toenemen, toch ...

worden we bij het ouder worden vaker geconfronteerd met een verlaagde levenskwaliteit en ziekte. Voeding speelt hierin een essentiële rol, omdat wat we eten het verouderingsproces beïnvloedt. 

Dat voeding een rol speelt bij het ouder worden is geweten. Toch is ook het omgekeerde waar, bij het ouder worden, passen we vaak onze voedingsgewoonten aan. We eten en drinken bijvoorbeeld minder. Daarnaast ondergaat ook het lichaam aanpassingen en verlopen bepaalde lichaamsprocessen anders dan voordien. Ouderen hebben sneller te kampen met verteringsproblemen en de opname van bepaalde voedingsstoffen (zoals eiwitten, calcium en vitamine D) loopt niet altijd van een leien dakje. Hierdoor kunnen voedingstekorten ontstaan, wat op zijn beurt ondervoeding in de hand kan werken.

>40% ouderen heeft een tekort aan vitamine D

Ons lichaam kan onder invloed van zonlicht zelf vitamine D aanmaken in de huid. Het is dus cruciaal voor de mens om voldoende blootgesteld te worden aan de zon. Vitamine D in onze voeding vult deze aangemaakte hoeveelheid aan.

De hoeveelheid die we bijkomend moeten innemen varieert in functie van de geografische ligging en het seizoen. In ons land hebben we tijdens de wintermaanden (van november tot maart), door de beperkte blootstelling aan de zon, daarom sneller een tekort aan vitamine D. Om dit te vermijden is de suppletie van vitamine D via de voeding nog belangrijker in de winter.

Uit de Belgische voedselconsumptiepeiling in 2014 werd echter duidelijk dat onze inname aan vitamine D laag is. Gemiddeld nemen we 3,76 microgram (µg) per dag in, in tegenstelling tot de aanbevolen 10-15 µg/dag voor volwassenen (2).

Vitamine D verdient bijzondere aandacht bij oudere mensen omdat ze een risicogroep vormen voor een tekort aan vitamine D. Bij het ouder worden zwakt de eigen aanmaak van vitamine D met behulp van zonlicht af. Daarnaast worden senioren vaak minder blootgesteld aan zon, zoals bijvoorbeeld in een ouderentehuis.

In Europa kan het tekort aan vitamine D oplopen tot 75% bij senioren in een instelling. 

Bijkomend aan dit tekort lopen ze meer gevaar op osteoporose en botbreuken. Net daarom worden dagelijks hogere hoeveelheden vitamine D aanbevolen voor 70-plussers, tot 20 µg/dag. Ook bij vrouwen tijdens de zwangerschap, borstvoedende vrouwen en kinderen wordt de dagelijkse aanbevolen vitamine D-inname verhoogd. Dit omdat ze een hogere behoefte hebben dan de volwassen mens.