Yakult gebruikt cookies op zijn websites voor analytische doeleinden én om uw gebruikersinstellingen en voorkeuren te onthouden voor volgende bezoeken aan onze websites. Indien u onze websites blijft bezoeken aanvaardt u het gebruik van deze cookies, zoals beschreven in onze privacyverklaring. Ok

Ga gratis naar het klarafestival en neem je vrienden mee!

Graag willen wij u bedanken voor uw interesse in Yakult en onze activiteiten.

Helaas is de wedstrijd voor het Klarafestival afgelopen.