WEDSTRIJDREGLEMENT – Biotechdag 2019  

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden en nadere regels vast die van toepassing zijn voor de wedstrijd ‘Maak een originele bacteriekweek” georganiseerd door Yakult Belgium NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, The Crescent – Lennikse Baan 451. 


Artikel 1 : Toetreding tot en verstrekken van het reglement

Deelnemen aan een wedstrijd houdt de aanvaarding van dit reglement in.
Met uitzondering van de vragen omtrent het  verstrekken van  dit  reglement en het geval voorzien in artikel 4, zullen alle vragen om informatie met betrekking tot de wedstrijd onbeantwoord blijven. Dit reglement is vrij consulteerbaar. De deelnemers kunnen door een klik op de link “wedstrijdreglement”, het reglement openen. De deelnemers die een bijkomend exemplaar van huidig reglement wensen te ontvangen, kunnen dit bij Yakult Belgium NV schriftelijk aanvragen via e-mail naar info@yakult.be met vermelding van “Wedstrijdreglement: Maak een originele bacteriekweek!”. In dat geval ontvangen ze het wedstrijdreglement via e-mail en moeten ze een geldig e-mail adres opgeven. Als de deelnemer een papieren versie wil ontvangen, moet hij zijn aanvraag per brief richten aan Yakult Belgium nv, The Crescent, Lennikse baan 451 te 1070 Brussel en tevens een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe toevoegen.

Artikel 2 : Deelnamecriteria

Iedere persoon wonende in België of het Groot Hertogdom Luxemburg, met uitzondering van de medewerkers van Yakult Belgium NV en hun familieleden, mag deelnemen aan de wedstrijd. Ouders of voogd zijn verantwoordelijk voor de deelname van minderjarigenHet deelnemen aan de wedstrijd is volledig gratis en zonder aankoopverplichting.

Artikel 3 : Data en duur van de wedstrijd

De wedstrijd vindt plaats van 20 oktober 2019 tot en met 30 november 2019 om 18h00. Winnaars worden bekend gemaakt vanaf kalenderweek 492019.

Artikel 4 : Deelname modaliteiten

Het deelnemen aan de wedstrijd gebeurt door op instagram, met de vermelding #yakultbiotechdag2019een foto te plaatsen van de bacteriekweek, die werd verkregen op het petrischaaltje dat op 20 oktober 2019 tijdens de biotechdag door Yakult werd gegevenIn de deelnemende foto moet ook Yakult Belgium getagd worden. Een geldige deelname aan de wedstrijd vereist ook dat de foto ten laatste op 3november 2019 om 18u00 gepubliceerd wordt 

Een andere geldige manier om deel te nemen is om de verkregen foto te mailen naar info@yakut.be met de vermelding Yakult Biotechdag 2019. Dit dient ook te gebeuren voor 30 november 2019 om 18u00. Winnaars worden dan via dit e-mail adres gecontacteerd. 


Artikel 5 : Selectie van de winnaars

Na het afsluiten van de wedstrijd worden alle geposte foto’s bekeken en beoordeeld door Yakult Belgium. De winnaars zijn de inzenders van de 5 origineelste deelnemende foto’sDe beslissing van Yakult Belgium NV over de aanwijzing van de winnaars is definitief en onherroepelijk. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd. 

 


Artikel 6 : Prijzen

Deelnemers maken kans op 4 tickets voor Technopolis, Mechelen.  

In totaal zijn er 5 keer 4 gratis tickets te winnenBij overmacht behoudt de organisator zich het recht voor om het geschenk te vervangen door een geschenk met gelijke waarde of grotere waarde. Yakult Belgium NV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij gebruik van de verstrekte geschenken, noch voor eventuele opgelopen schade aan de geschenken tijdens de verzending ervan. Bij overmacht behouden de organisatoren zich eveneens het recht om de wedstrijd voortijdig stop te zetten. De deelnemer zal hiervan niet vooraf op de hoogte worden gebracht.  

 

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 


Artikel 7 : Verloop van de wedstrijd 

 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Yakult Belgium NV elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. Yakult Belgium NV behoudt zich het recht voor om de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Yakult Belgium NV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. 


Artikel 8 : Privacy

Yakult Belgium hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers. De gegevens van de deelnemers zullen verwerkt worden voor de uitvoering van de wedstrijd in een gegevensbank en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door de beheerder van de gegevensbank: Yakult Belgium NV. Yakult Belgium NV kan deze gegevens doorgeven aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen die geaffilieerd zijn met Yakult Belgium NV en aan business partners van vennootschappen die geaffilieerd zijn met Yakult Belgium NV. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, beschikt u over het recht op inzage en correctie, alsook toegang te krijgen tot deze gegevens en de verbetering ervan te verzoeken door een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van de identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Yakult Belgium NVThe Crescent – Lennikse Baan 4511070 Brussel.